Leta i den här bloggen

onsdag 27 maj 2015

SSPA rekonstruktion.


1:05 Bogrampen lossnar.
1.09 Första vågen tränger in.
         Vågen är ca 30 meter lång och M/S Estonia sväljer hela vågen med ett hål som är
         ca 5 x 6,5 meter i fören. Första vågen är på ca 975 kubikmeter, 975 ton, med lite
         felmarginal  750 ton.
1:18 Andra vågen.
1:27 Tredje vågen.
1:36   .....osv......
Det är ca 9 sekunder mellan vågorna, det skulle innebära ca 7 vågor/minut, det är ca 5000 ton vatten. in i fartyget per minut.
Den totala ytan på första bildäck, plan 4, är ca 3000 kvm, på 1 minut är vattenhöjden ca 1.5 meter på bildäck 1, plan 4.

1. Dessa vattenmassor som tränger in i henne måste ha hörts av vittnen på planen 3 och 6, planen under och över bildäck.
2. Vattenmassorna måste ha fått bilar, lastbilar och bussar att lossna från sina fastsurrningar, och detta måste ha hörts av vittnen.   
3. Vattenmassorna måste ha trängt in i elgångar, eltrummor,  elskåp, apparatskåp, ljusarmaturer, eldosor och slagit ut mycket el mellan planen.

En viktig sak är att: desto mer vatten som kommer in desto djupare börjar fartyget gå, tillslut ligger bogportsöppningen i nivå med vattenytan och fartyget fylls på relativt snabbt.
Dessutom, om så mycket vatten kommer in på bildäck lägger sig fartyget på en sida rätt så omgående, de vattentäta planen under bildäck gör att fartyget rullar och lägger sig på en sida.  

När M/S Estonia lämnade kajen i Talinn hade hon en slagsida på xx grader som berodde på ojämn lastfördelning och som kompenserades med ballastvatten på 1175 ton, tänk dej då att båten ska kompensera en vikt på 5000 ton inom 1 minut, det motsvara 100 st långtradare, det går inte, det blir slagsida på en gång.

Bogporten är 5 meter bred och fartyget är 24 meter brett det betyder: 9 meter på höjden, 140 meter på längden och båda bildäcksplan i bredd, ca 28 000 kubikmeter utrymme  varje sida som formar en skålM/S Estonia bogport.
Om man tillverkat fartyget så att plan 5&6 blir helt hermetisk efter att olyckan är framme, en olycka med vatteninträngning som följd, blir fartyget helt osänkbart med en sådan konstruktion, volymen räcker för att fartyget ska kunna flyta, ca 15.000 kubikmeter, eller 3000 kvm x 5meter höjd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar