Leta i den här bloggen

lördag 28 oktober 2017

Fjärrvärme - Värmepump!

Koppla in värmepumpen på returen till fjärrvärmen. På så sätt kan du ta ut maximal värme som fjärrvärmeverket levererar, ca 80-85º istället för  35º.

Om fjärrvärmeverkets rör ut till fastigheten är 100º och fastighetens tillopp i värmeväxlaren är 85º då går 15º förlorat eller 15% mellan värmeverk och fastighet, p.g.a. dålig isolering.
Fjärrvärmen tappar ca 1º/300meter, är förlusten ca 30º blir avståndet till fjärrvärmeverket ca 9 km
.

Om fastigheten skickar tillbaks 35º vatten förlorar fastigheten 50% av värmeenergin i vattnet.
Så istället för att fastigheten tar ut ca 75% tar den ut 50 %, 25% går förlorat. 

Det näst intill optimala systemet med fjärrvärme är:
1. Värmepump kopplad till returen på fastigheten, då kan returtempen sänkas till +2º istället för 35º.
2. Om fjärrvärmen skulle köra med köldbärande sprit i systemet, kan man sänka returen till -10º, som sedan värms upp till 4º via marken innan den når fjärrvärmeverket.

Det absolut optimala systemet med fjärrvärme är att alla fastigheter kör med golvvärme och att varmvattnet hissas upp med värmepumpen.
Då räcker det med att tilloppet till fastigheten har en temp på 55º och en retur på -10º.

Fjärrvärme system
Standard fjärrvärmesystem, här går det tillbaks ca 35º på returen från fastigheten till  fjärrvärmeverket, när vattnet är framme i värmeverket har det sjunkit ytterligare ner till ca 20º - 25º.

Fjärrvärme system med värmepump
Värmepump inkopplad på returen till fjärrvärmesystem, här går det tillbaks ca 2º på returen till fjärrvärmen, med sprit -10º.

Vad är skillnaden mellan Fjärrvärme och värmepump?
1. Fjärrvärme är termisk-energi(värmeenergi).
2. Värmepump är rörelse-energi.

Värmeverk: Termisk-energi, värmeenergi:


El, värmepump: Rörelse-energi: