Leta i den här bloggen

måndag 4 maj 2015

Länkarkiv Lennart Remstam.

Inlägg i bloggen relaterade till Palmemordet, Svensk kriminalhistoria.Här är alla vittnen runt mordplatsen.


  1. Lundin, Alf 11. Andersson, Jan 21. Bäsen, Lena 31. Pettersson, Carina
  2. Najic, Ljubisa 12 Hage, Anna 22. Nilsson, Jan 32. Ryttestål, Margareta
  3. Nordström, Kerstin 13. Johansson, Karin 23. Morelius, Knut 33. Ryttestål, Ulrika
  4. Fauzzi, Nicola 14. Johansson, Elisabet 24. Lähde, Helena 34. Karlsson, Susanne
  5. Björkman, Anders 15. Anderstedt, Cecilia 25. Larsson, Susanne 35. Enoksson, Egon
  6. Delsborn, Anders 16. Svensson, Jan-Åke 26. Rolfart, Sven-Erik 36. Blomqvist, Annika
  7. Liljedahl, Eva 17. Johansson, Hans 27. Palme, Bengt 37. Jeppsson, Lars
  8. Schödin, Ingrid 18. Glantz, Nils 28. Vallin, Christina 38. Nieminen, Yvonne
  9. Holmgren, Ann-Charlotte 19. Ersson, Anders 29. Vallin, Per 39. Zahir, Ahmed
10. Ljungqvist, Leif 20. Israelsson, Bengt 30. Lindgren, Sirpa 40. Wesslen, Martin
41. Brewitz, Claes
42. Palme, Lisbeth


Tingsrätten Palmemordet. 
      Förhör med Lisbeth Palme dagen efter mordet och framåt. 
  1. Vittne: Lisbeth Palme. 
  2. Vittne: Kristina Aaraas. 
  3. Vittne: Agneta Adelholt.
  4. Vittne: Lars-Erik Eriksson.
  5. Vittne: Kjell Fernberg.
  6. Vittne: Mats Jadin.
  7. Vittne: Reine Jansson.
  8. Vittne: Ulf Håkansson.
  9. Vittne: Sigrid Malm.  
10. Vittne: Lennart Pettersson.
11. Vittne: Inge Morelius.  
12. Vittne: Leif Ljungqvist.
13. Vittne: Charlotte Liljedahl. 
14. Vittne: Susanne Karlsson.
15. Vittne: Lars Jeppsson.
16. Vittne: Ann-Charlotte Holmgren.
17. Vittne: Anna Hage.
18. Vittne: Pia Engström.      Bilder: Bio Grand, ABF-huset, Palmemordet 1986.
19. Vittne: Stig Engström.
20. Vittne: Lars-Gunnar Engman.
21. Vittne: Anders Delsborn.
22. Vittne: Anders Björkman.
23. Vittne: Jan Andersson.
24. Vittne: Lena Åkerlund.
25. Vittne: S. Zadruzny. 
27. Vittne: Christina Wallin.
28. Vittne: Ulf Spinnars
29. Vittne: Anders Roshage.
30. Vittne: Jan-Åke Svensson.
31. Vittne: Lena Schödin.
32. Vittne: Peter Olofsson.
33. Vittne: Roger Östlund.
34. Vittne: Bengt Wilhelmsson.
35. Vittne: Sakari Pitkänen.
36. Vittne: L. Najic.
37. Vittne: Algot Åsell.
38. Vittne: Hans Johansson.
39. Vittne: Sigge cedergren.
41. Vittne: Mårten Palme.
42. Jan-Henrik Barrling & Walther Kegö.     Expressen 
Diverse Tingsrätten.
  1. Protokoll huvudförhandling i Stockholm 10 juli 1989.
  2. Principen om offentlighet.
  3. Laglig rätt för bandupptagning och direktradioutsändning.
  4. Lisbeth Palmes kravlista i Tingsrätten.
  5. Enligt TF 2:12, sekretesslagen, arkivstadgan och serviceförordningen.
  6. Arvode advokat Lars Ekman Palmemordet.
  7. Arvode advokat Arne Liljeros Palmemordet.
  8. Säkerhet.
  9. Nämndemännen Tingsrätten Palmemordet. 
10. Lagman Carl-Anton Spak.
11. Chefsåklagare Anders Helin.
12. Följande vittnen kallas till Stockholms Tingsrätt.
Christer Pettersson
  1. Förhör med Christer Pettersson 28/05-86.
  2. Förhör med Christer Pettersson 24/11-88.
  3. Förhör med Christer Pettersson 14/12-88 kl 09.25.
  4. Förhör med Christer Pettersson 14/12-88 kl 18.00
  5. Förhör med Christer Pettersson 15/12-88 kl 10.00
  6. Förhör med Christer Pettersson 15/12-88 kl 20.00.
  7. Förhör med Christer Pettersson 22/12-88. 
  8. Förhör med Christer Pettersson 30/12-88. 
  9. Förhör med Christer Pettersson 03/01-89. 
10. Förhör med Christer Pettersson 12/01-89. 
11. Förhör med Christer Pettersson 20/01-89.
12. Förhör med Christer Pettersson 22/01-89. 
13. Dom. 
14. Häktning. 
15. Christer Pettersson: Spaningsuppslag & Beslagsprotokoll. 
16. Beslagsprotokoll Christer Pettersson del II. 
17. Hemma hos Christer Pettersson. 
18. Christer Pettersson: Rättshjälp, stämning, åtal.
19. Christer Pettersson: Arbeten, undersökningar, ekonomi.
20. Christer Pettersson grips: Expressen & Aftonbladet. 
21. Förhör med Bengt Wilhelmsson.
26. Lokförare, spärrvakter och pendeltågstider.
27. Förhör med Harri Miekkalinna del I.
28. Förhör med Harri Miekkalinna del II.
29. Förhör med Lars Tingström.
30. Förhör med Sture Danielsson.  
31. Förhör med Margareta Eklund.
32. UL Sture Nilsson. 
33. UL Ulf Svalén.
34. UL Sigrid Malm.
35. UL Hans Strindlund.
36. UL Karl Håkansson.
37. UL Lennart Mauritzon.
38. Förhör med Ulf Spinnars 11-11-86. 
39. Förhör med Ulf Spinnars 17-11-88 kl 09.40.
40. Förhör med Ulf Spinnars 21-11-88 kl 19.40. 
41. Förhör med Ulf Spinnars 17-12-88 kl 11.10. 
42. Förhör med Ulf Spinnars 18-12-88 kl 14.40. 
43. Förhör med Ulf Spinnars 18-12-88 kl 16.10. 
44. Förhör med Ulf Spinnars 02-02-89 kl 12.45. 
45. Förhör med Ulf Spinnars 16-02-89 kl 13.35. 
46. Förhör med Ulf Spinnars 14-04-89 kl 11.40. 
47. Förhör med Ulf Spinnars 21-04-89 kl 11.10.
Sigge Cedergren förhörs, avlyssning av Sigge + vittnen som bekräftar hans resa hem.
14. Förhör med Reinhold Jansson Del 2.
15. 860525 Kl 18.30 påbörjas spaningarna på Sigge Cedergrens bostad. 
16. Del 1: Avlyssningsprotokoll Sigge Cedergren.
17. Del 2: Avlyssningsprotokoll Sigge Cedergren.
Folk runt spelklubben Oxen + rassia.
  2. Oxen: Förhör med Kajs Cedergren. 
  3. Oxen: Förhör med Lena Åkerlund. 
  4. Oxen: Förhör med Paul Molander.
  5. Oxen: Förhör med Emilia Molander.
  6. Oxen: Förhör med Anette Åberg.  
  7. Oxen: Förhör med vittne 1.
  8. Oxen: Förhör med vittne 2.
  9. Oxen: Förhör med vittne 3.
10. Oxen: Förhör med Jan Lundberg, del I. 
11. Oxen: Förhör med Jan Lundberg, del II.
12. Oxen: Förhör med Zofia Fikas. 
13. Oxen: Förhör med Lars Larsson Del 1. 
14. Förhör med Lar-Åke Larsson Del 2.
15. Oxen: Förhör med Kent Lind.
16. Oxen: Förhör med Tahir Berisa. 
17. Oxen: Förhör med Kujtim Berisa.
18. Oxen: Förhör med Roger Öhman. 
19. Oxen: Förhör med Eva Vernblom. 
20. Oxen: Förhör med Uno Hace.
21. Oxen: Förhör med Åsa Lund. 
22. Oxen: Förhör med Christina Pörhälä. 
23. Oxen: Förhör med Savo Lazik.
24. Oxen: Förhör med Kristina Eriksson.
25. Oxen: Förhör med Kjell Norlin.
26. Oxen: Förhör med Agneta Walfridsson.
27. Oxen: Förhör med Margot Eklund.
28. Oxen: Förhör med Georg Brant.
29. Oxen: Förhör med Kaj Strid.
30. Oxen: Förhör med Inga Sellman.
31. Oxen: Förhör med Hans Karlsson.
32. Oxen: Förhör med Krister Hammargren.
33. Oxen: Förhör med Karl Gillesäter.
34. Oxen: Förhör med Stanislav Kleimert.
35. Oxen: Förhör med Susan Ollas Carum.
Skandia vittnen.
  5. Hemligstämplat: Anette Kohut, Skandia.  
Kan ha sett personer på Luntmakargatan när hon åkte hem, mycket möjligt att hon var den ena bilen som Sigge Cedergren fick backa för.
Förhör med Lisbeth Palme, mordplatsen + diverse andra förhör.
  4. Limousinförare Jan Nilsson.
Grand vittnen. 
  1. Bio Grand: filmföreställningar, planritning, telefonkiosker 28/2-86. 
18. Grand vittne: Roger Östlund del II.
19. Grand vittne: Roger Östlund del III. 
20. Grand vittne: Robert Gustafsson, komiker. Expressen. 
21. Grand vittne: Gerd Waldermarsson. 
22. Grand vittne: Milael Tåhlin.
23. Grand vittne: Eva Lindselius.
24. Grand vittne: Curt Lidgard.
25. Grand vittne: Anders Hellner.
26. Grand vittne: Anna Gagnefjord.
27. Grand vittne: Malte Eriksson.
28. Grand vittne: Max Dager.
29. Grand vittne: Nina Blom.
30. Grand vittne: Susanne Agel.
31. Grand vittne: Katrin Ekström.
32. Grand vittne: Kjell Jansson.
33. Grand vittne: Lars Knubb.
34. Grand vittne: Mikael Lindblad.
35. Grand vittne: Sven Matzols.
36. Grand vittne: Gun Tredite.
37. Grand vittne: Margareta Wahlberg.
38. Grand vittne: Gudrun Wigerstam.
39. Grand vittne: Mikael Åström.
Gamla Stan vittnen.
  1. Gamla Stan: Makarna Palmes väg till T-banan, T-tid tabeller. 
  2. Gamla Stan vittne: Jan Westgaard. 
  3. Gamla Stan vittne: Marie-Loise Johansson.
  4. Gamla Stan vittne: Stefan Larsson.  
  5. Gamla Stan vittne: Jörgen Lantz.
  6. Gamla Stan vittne: Per Mellberg.
  7. Gamla Stan vittne: Helena M.  
  8. Gamla Stan vittne: Sergiusz Zadruzuy.
  9. Gamla Stan vittne: Ingrid Lange.
10. Gamla Stan vittne: Hilly Jacobsson. 
11. Gamla Stan vittne: Mats Bäckström. 
12. Gamla Stan vittne: Felip Balson.
13. Gamla Stan vittne: Per Örnberg. 
14. Gamla Stan vittne: Susanne Ardell.
15. Gamla Stan vittne: Eva Jagmark.
16. Gamla Stan vittne: Maria Planås. 
17. Gamla Stan vittne Lennart Olsson.
18. Gamla Stan vittne: Irene Andersson. 
19. Gamla Stan vittne: Leila Kangasviri. 
20. Gamla Stan vittne: Stefan Holm. 
21. Gamla Stan vittne: Mats Hellström.
22. Gamla Stan vittne: Bengt Selin.
23. Gamla Stan vittne: Johan Carlsson.
24. Gamla Stan vittne: Elisabeth Kings.
25. Gamla Stan vittne: Hans Embrink.
26. Gamla Stan vittne: Arne Forsén.
27. Gamla Stan vittne: Andre Hellström.
28. Gamla Stan vittne: Maria Nilsson.
29. Gamla Stan vittne: Ingrid Söderström.
30. Gamla Stan vittne: Mats Jadin.
31. Gamla Stan vittne: Inger Andersson.
Olof & Lisbeth kläder, kulorna, obduktionsprotokollet & brottsplatsfoton.
LAC-bandet, Sambandscentralen, VD-områden + anropstider polisbilar. 
  1. Anropstider polisbilar till Tunnelgatan - Sveavägen.
  2. Ledningscentraler, VD-områden, centraler, m.m. 1986.
  3. Koci, Welander och Sandström, Sambandscentralen.
  4. LAC-Bandet granskat av SKL. 
Polisintervjuer + förhör.  
  3. Förhör med polis: Harry Pettersson.
  4. Intervju med polis Nils Linder.
  5. Intervju med polisöverintendent Hans Wranghult.
  6. Intervju med Polis Solweig Härling. 
  7. Polis Göran Hansén bli intervjuad.
  8. Polis Verner Berggren blir intervjuad.
  9. Polis Sven Olov Laggar blir intervjuad.
10. Polis Richard Wide blir intervjuad.
17. Sven-Åke Hjälmroth, RPS, blir intervjuad. 
Intervjuer, samtal, förhör med politiker, chefer, direktörer, åklagare och div. 
  1. Rättsavdelningen, Departementsrådet Nina Pripp redogör.
  2. Intervju med byråchefen Christer Ekberg och Bjarne Törner SÄK.
  3. Intervju med statssekreterare Ulf Dahlsten.
  4. Intervju med Roine Carlsson.
  5. Intervju och samtal med riksdagsdirektör Sune K Johansson.
  6. Högvaktschef Ola Eriksson blir intervjuad.
  7. Sven-Åke Hjälmroth, RPS, blir intervjuad.
  8. Statsrådsberedningen Lars-Olof Pettersson blir intervjuad.
  9. Ingvar Carlsson.
10. Statssekreterare Harald Fälth blir intervjuad.
11. Samtal med protokollchef Göran Hasselmark på UD.
12. Chefsåklagare K G Svensson intervjuad med anledning av Palmemordet.
13. Arne Irvell och E. Skoglund blir intervjuade med anledning av Palmemordet.
Diverse 
  1. Vem/vilka är dom fina personerna? 
  1. Hans Ölvebro & osannolika rykten.
  2. Diverse prat om Olof Palme.
  3. Christer Pettersson i Tingsrätten.
  4. Politiker om Palmeutredningen.
  5. Olofs Palmes sista dag.
  6. P-O Karlsson åker fast i tullen.
  7. LAC - bandet, brusreducerat.
  8. Stig Engström i Stockholms tingsrätt 1989.
  9. Sigge Cedergren förhörs i Tingsrätt 1989. 
10. Sven Anér blev lurad.
11. KG Svensson berättar om Palmemordet.
12. Harri Miekkalina berättar om C. P.
13. Chefsåklagare K-G Svensson.
14. Dockan i publiken ska föreställa Olof Palme.
15. Rekonstruktion av Palmemordet del 2.
16. Rekonstruktion av Palmemordet, del 1.  
Hemsida Lennart Remstam
  1. www.itdemokrati.nu
  2. Alla vittnen runt mordplatsen, Dekorima.
M/S Estonia 
  1. Man behöver inte bärga hela Estonia!
  2. M/S Estonia 
  3. Reconstruction of the M/V Estonia Part 2.
  4. Reconstruction of M/V Estonia Part1.  
Dag Hammarskjöld 
  1. Dag Hammarskjöld
  2. The murder of Dag Hammarskjold.
Dubbelmordet i Linköping 2004. 
  1. Dubbelmordet i Linköping 2004. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Världens största mordutredning(singular).

1. Christer Pettersson sköt inte Olof Palme.

2a. Lisbeth Palme uppfattade 2 personer som hade anknytning till dödsskjutningen, en man i blå täckjacka(C.P. i väntan på knark) och en man i beige jacka, den beige är samma man som Jan Nilsson ser, det är GM.
C.P. har inget med mordet att göra, ett vittne som valde att springa därifrån.

2b. Det tog tid innan Lisbeth uppfattade att Olof var skjuten och död, hon trodde att några lekte med smällare och Olof fallit, inte att han var död, man kan höra det på LAC-bandet, "Palme har fallit".
Lisbeth hann varken se GM eller Andres Björkman i ansiktet, GM sprang därifrån omgående, Anders Björkman vände sig om och sprang in i Dekorima-ingången.
Kvar stod C.P. och velade om han skulle stanna kvar eller springa därifrån, efter några sekunder sprang han därifrån. Under tiden C.P. stod där och velade tittade han Lisbeth rakt i ögonen, ett ansikte Lisbeth aldrig glömde.

2c. Vad hade hänt om C.P. stannat kvar och hjälpt till eller försökt att gripa mördaren, med hans CV?
Om han stannat kvar hade han säkert blivit misstänkt och fälld.

3. Sigge Cedergrens hemfärd stämmer i tid och plats.

4. Stig Engström har inget med saken att göra, utan tyckte om att prata mycke
precis som Victor Gunnarsson.

5. Olof Palme blev skjuten framifrån först(från vänster sida), sedan i ryggen.

6. Lisbeth Palme träffades av den första kulan.

-----------------------------------------------------------

Polisens tekniska sammanställningen stämmer inte!
Olof Palme är skjuten framifrån först(från vänster sida) och sedan i ryggen, polisens tekniska sammanställning är avsiktligt manipulerad, därför måste Tingsrättens dom mot C.P. ogiltighetsförklaras. 

Intresse.
Jag började med Palmemordet den 1/3-96, 10 år efter mordet, Aftonbladet och Expressen kom ut med bilagor, innan dess var jag ointresserad, polisen hade fullt förtroende från min sida hela tiden.


1.Är det fel att vara intresserad av "Världens största mordutredning", läsa in sig på den, bilda en uppfattning, presentera den på internet?
2. Är det fel att ändra åsikt?
3. Är det fel att misstänka någon?
4. Är det fel att peka ut någon?
Bytte polisen teori & GM(gärningsman) så bytte jag också. Jag har trott på många som GM och ändrat mig: Victor Gunnarsson, PKK, Christer Pettersson, Syd Afrika, m.m.

C.P.
Var Christer Pettersson smart? Nej inte ett dugg, inget liv att ta efter!
Läget C.P. befann sig i var mer än förtvivlat, han hade alla emot sig förutom några knäppgökar(privatspanare).1 kommentar:


  1. Hej Lennart! Först vilja ge dig Kredit och beröm för en väldigt utförlig hemsida, Men nu har jag en fråga angående Palme utredningen, på din sida 39. Hans Holmer och polisspåret.
    Där fungerar inte länkarna längst ner till de olika sidorna, man hamnar bara på en sida som säger att den inte finns längre. Har du någon annan länk som leder till samma material? VH Magnus
    Skickat från min iPad

    SvaraRadera